ปีกิจกรรม

ภาพกิจกรรม: Prosecure Dealer Seminar2017

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560

      เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซีเคียว จำกัด ได้จัดงานสัมมนาใหญ่ Dealer Partnership Meeting 2017 ให้กับทุกสาขาทั่วประเทศ ณ โรงแรมลุมไน้ท์ บาซ่าร์ รัชดาภิเษก  โดยวันแรกเป็นการอัพเดท New Product ต่างๆ ที่ทางโปรซีเคียวนำเข้าและจัดจำหน่ายภายในปี 60 นี้ CCTV Brand Avigilon  GPS Tracking  และอุปกรณ์เซฟตี้จาก3M ส่วนกิจกรรมในวันที่ 2 จะเป็นการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญพิเศษเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แก้วพิจิตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอีกท่านที่นำมาซึ่งการปลุกพลังแห่งด้านผู้นำ โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ นักพูดซึ่งเป็นผู้สร้างแรงบัลดาลใจ และทำกิจกรรม Workshop ด้านการเป็นผู้นำ และปิดท้ายงานสัมมนาเราจะพาทุกท่านครอบครัวโปรซีเคียวเลี้ยงขอบคุณ ณ ร้าน Is Delight Restaurant Art  ในรูปแบบสบายๆและเป็นกันเอง


   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM