ปีกิจกรรม

ภาพกิจกรรม: งานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประจำปี2560

วันที่: 20 มีนาคม 2560

        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรซีเคียว จำกัด ทำร่วมในการออกบูธ ซึ่งจัดขึ้นของหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ มีบริษัทเข้าร่วมจำนวน 25 บริษัท ซึ่งภายในงานมีการแนะนำและแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างคุณภาพ ครอบคลุมหลายกลุ่ม ตั้งอต่กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหารและการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสานพลังร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยทาง โดยบริษัท โปรซีเคียว นำสินค้าตัวอย่าง ที่นำมาแจก  เป็นแว่นตานิรภัยจาก 3M ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีกับบุคคลที่สนใจร่วมไปถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มาเข้าร่วมในงานครั้งนี้


   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM