สินค้ายี่ห้อ NUMENS CONVENTIONAL


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
PNC-4003-8ZR
คลิกที่รูป
- Numens Convention Control Panel 8 Zones - Red metal enclosure - ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน) -ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด256 อุปกรณ์ -รองรับมาตรฐานEN54
14,450
PNC-4002-16ZR
คลิกที่รูป
- Numens Convention Control Panel 16 Zones - Red metal enclosure - ระบบแบบ Conventional System (ระบุโซน) -ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด512 อุปกรณ์ -รองรับมาตรฐานEN54
-กำลังดำเนินการ- - 17,660
SNC-300-S2
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Smoke detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


750
HNC-310-H2
คลิกที่รูป
Convention heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


700
SNC-300-C2
คลิกที่รูป
Conventional smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V / มาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521


910
CPC-36-C
คลิกที่รูป
Conventional manual call point / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 5 - 33V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11


700
SLC-16-L
คลิกที่รูป

Conventional fire siren and light/ อุปกรณ์แบบส่งสัญญาณพร้อมไฟแจ้งเตือน / ระดับความดัง มากกว่า 100 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V960
NFB-66
คลิกที่รูป
Conventional fire alarm bell / อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง / ระดับความดัง มากกว่า 95 dB / รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V


860
PNGAC-08
คลิกที่รูป
"- Remote LED display card - อุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนได้ทั้งหมด 8 โซน - แสดงสถานะแจ้งเตือนได้สูงสุด 16 โซน - รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ DC 24V"
-กำลังดำเนินการ- - 2,680
SNC-300-SL
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Smoke Detector - อุปกรณ์ตรวจจับควัน -รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-28V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521
-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
PNI-681-01
คลิกที่รูป
- Remote indicator - อุปกรณ์แสดงสถานะการแจ้งเตือน - รองรับการใช้งานกับ SNC-300-SL - รองรับแรงดัน DC 5 - 36V
-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
HNC-310-HRR
คลิกที่รูป
- Conventional Heat Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ(57 °C) - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521
-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
SNC-300-SRR
คลิกที่รูป
- Conventional Photoelectric Smoke Detector with Relay Output - อุปกรณ์ตรวจจับควัน - รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V - รองรับมาตรฐาน EN54-7 5 / UL268 521
-กำลังดำเนินการ- - 1,770

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 สินค้ายี่ห้อ NUMENS ADDRESSABLE


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
PNA-6004-1LR
คลิกที่รูป
- Numens Addressable Control Panel 1 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4
-กำลังดำเนินการ- - 33,170
PNA-6004-2LR
คลิกที่รูป
- Numens Addressable Control Panel 2 Loop - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4
-กำลังดำเนินการ- - 42,270
PNA-6800-I01
คลิกที่รูป
- Loop Isolator - อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - รองรับแรงดัน DC 17 -28V - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
-กำลังดำเนินการ- - 1,340
PNA-6600-M01
คลิกที่รูป
- Addressable Manual Call Points - อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด - รองรับแรงดัน DC 17 -28V - มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
-กำลังดำเนินการ- - 1,660
PNA-621-Z03
คลิกที่รูป
- Addressable Zone Unit Module - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
-กำลังดำเนินการ- - 1,440
PNA-621-I01
คลิกที่รูป
- Addressable Single Input Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
PNA-621-IO02
คลิกที่รูป
- Addressable Single Input/Output Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
PNA-640-001
คลิกที่รูป
-Addressablel Fire siren - อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบสัญญาณเสียง - ระดับความดังมากกว่า 100 dB - รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V
-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
SNA-360-C2
คลิกที่รูป
Addressable smoke and heat combind detector / อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ / รองรับแรงดัน DC 17 -28 V / มาตรฐาน EN54-7 5 / CE


1,870
SNA-360-S2
คลิกที่รูป
Addressable photoelectric smoke detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-7 / CE


1,660
HNA-360-H2
คลิกที่รูป

Addressable Heat detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-5 / CE1,660
PNA-680001
คลิกที่รูป

Loop Isolator / อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มาตรฐาน EN54-17 / CE1,250
PNA-660001
คลิกที่รูป

Addressable Manual call points / อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด / รองรับแรงดัน DC 17 -28V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-11 / CE1,550
PNA-6001003
คลิกที่รูป

Addressable Zone Unit Module/ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน / รองรับแรงดัน DC 17 -30V / มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน / มาตรฐาน EN54-18 / CE1,750

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 


บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310