สินค้ายี่ห้อ INNEKT Gate Barrier Gate Barrier


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
ZBG6602
คลิกที่รูป

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom-กรุณาสอบถาม-
ZHG6600
คลิกที่รูป

Gate Barrier
-Straight Arm Up To 6m.
-Speed : 1.8s, 3.5s, 6s

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
JSDZ0207
คลิกที่รูป

Digital Gate Barrier
-Straight arm 2.5m, Golden
-provided one transmitter for free

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAPC33
คลิกที่รูป

Photo cell : IR33

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAG180
คลิกที่รูป

Ground Induction Coil (180M per roll)

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGABA06
คลิกที่รูป

Straight boom arm for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAL220
คลิกที่รูป

Loop Detector AC220V, 50HZ, 2 OUTPUTRELAYS(10A/AC220V)

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGARC23
คลิกที่รูป

Remote Control Frequency:433.92MHz,fixed code or rolling code for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZHGARC01
คลิกที่รูป

Remote Control : 433MHz Wireless for ZHG6600

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZJGARC02
คลิกที่รูป

IR Remote Control for ZJG2501

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBLRR01
คลิกที่รูป

Long Range Reader for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBLRC01
คลิกที่รูป

Card for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZHLRR02
คลิกที่รูป

Long Range Reader & for ZHG6600

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZHLRC02
คลิกที่รูป

Card & for ZHG6600

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAAC01
คลิกที่รูป

Anti-collision Mechanism for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

 


บริษัท ซายเนคเทคโนโลยี จำกัด 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310