กล้องวงจรปิด CCTV System, กล้องวงจรปิด AVTECH, กล้องวงจรปิด panasonic cctv, เลนส์กล้องวงจรปิด Evetar และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับกล้องวงจรปิด

  company profile
   

         ระเบียบการสมัครตัวแทนจำหน่าย
           กรอกใบสมัคร แล้วจัดส่งคืนบริษัทพร้อมเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง
           บริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายภายใน 3 วัน พร้อมมอบ username และ password เพื่อใช้ Log in เข้าสู่ระบบตัวแทนจำหน่าย เพื่อดูรายละเอียดสินค้าและราคา พร้อมโปรโมชั่นอื่น
           บริษัทจะทำการประเมินผลตัวแทนจำหน่ายทุกไตรมาส เพื่อจัดสรรงบประมาณการตลาดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย ตามผลงานในไตรมาสที่ผ่านมา
         
เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด
           ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่!! )
           หนังสือรับรองบริษัท
           ภ.พ.20 หรือ 01
           สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
           แผนที่บริษัท / ที่ส่งสินค้า
           ภาพถ่ายร้านค้า (ถ้ามี)
           อื่น ๆ
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
โทร. 02-274-1389
     
อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 
 
Untitled Document