Events

งานสัมมนากลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ สุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ ออฟฟิตร้านสุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

2015-12-21
เปิดอ่านแล้ว : 693