Events

โปรซีเคียวเซ็นเตอร์ สาขาที่ 22 จังหวัดลพบุรี

       7 มีนาคม 2559 เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ โปรซีเคียวช็อป สาขาที่ 22 จังหวัดลพบุรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกล่าวเปิดช็อปโปรซีเคียว
      ภายในงานโปรซีเคียวช็อปสาขาใกล้เคียงได้ร่วมมางานเปิดตัวโปรซีเคียวช็อปสาขาลพบุรีกันอย่างมากมาย บรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆ

2016-03-07
เปิดอ่านแล้ว : 6120