Events

Prosecure สวัสดีปีใหม่ 2560

         โปรซีเคียว สวัสดีปีใหม่ 2560 ตระเวนมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่โปรซีเคียวทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ
โดยทำต่อเนื่องกันมาทุกปี นอกจากจะได้พบตัวแทนผู้แทนจำหน่ายแล้วยังได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็น
เพื่อรับคำแนะนำที่มีประโยชน์นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา...

2016-12-22
เปิดอ่านแล้ว : 5843