Events

งานสมาคมผู้ตรวจสอบและ บริหารความปลอดภัยอาคาร(ตปอ.) ประจำปี2560

       เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรซีเคียว จำกัด ร่วมออกบูธโชว์อุปกรณ์ ซึ่งทางสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร(ตปอ.) มีบริษัทเข้าร่วมจำนวน 9 บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งภายในงานมีการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยในโรงงาน มีการแนะนำและแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างคุณภาพ โดยบริษัท โปรซีเคียว นำสินค้าตัวอย่าง ที่นำมาแจก  เป็นแว่นตานิรภัยจาก 3M ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

2017-03-21
เปิดอ่านแล้ว : 4693