Events

Prosecure Meeting 2015 จังหวัด กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัท โปรซีเคียว จำกัด ได้มีการจัดงาน "Prosecure Meeting" ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฟอร์จูน ได้แนะนำราคาสินค้าใหม่และการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลในอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โปรซีเคียว ทุกสาขา บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

2015-07-10
เปิดอ่านแล้ว : 602