Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส จัดงาน

"สัมมนากลุ่มย่อยปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-02-28
เปิดอ่านแล้ว : 597