Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน กังวานอิเล็กทรอนิกส์ จัดงาน

"สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-14
เปิดอ่านแล้ว : 634