Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน แซท ซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จัดงาน

"สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรม ธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

2015-03-24
เปิดอ่านแล้ว : 610