Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน ทวีธรรมดาวเทียม

จัดงาน "สัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งกล้องวงจรปิด"

2015-02-14
เปิดอ่านแล้ว : 599