Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน ทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรม ชากังวารริเวอร์วิว

2015-03-21
เปิดอ่านแล้ว : 554