Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน อินเตอร์มีเดีย จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"  ณ โรงแรม คริสตัส หาดใหญ่

2015-08-22
เปิดอ่านแล้ว : 254