Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน สถานีดาวเทียมนิกแซท จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรม ศรีอู่ทองแกรนด์

2015-03-05
เปิดอ่านแล้ว : 581