Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน เพชรบุรีอะไหล่ดาวเทียม

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ ห้องเพทาย โรงแรม รอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

2015-03-06
เปิดอ่านแล้ว : 550