Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน เมืองพลจานดาวเทียม

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-05
เปิดอ่านแล้ว : 585