Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ หจก.วันชัยกรุ๊ป จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"  ณ โรงแรม แกรนด์รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา

2015-02-25
เปิดอ่านแล้ว : 243