Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2558  บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ หจก. สุโขทัยธงชัยวิทยุ

จัดงาน " สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย "

2015-08-16
เปิดอ่านแล้ว : 256