Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 12  มีนาคม 2558 บริษัท ซายเนค เทคดนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ หจก.สุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงกานบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรม ร้อยเกาะ จ.สุราษฎ์ธานี

2015-03-12
เปิดอ่านแล้ว : 636