Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน เอ็มแซท (M Shop)  จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-08
เปิดอ่านแล้ว : 599