Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่  18 มีนาคม  2558  บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน นครแซทคอม จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-18
เปิดอ่านแล้ว : 255