Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ สาขาพัทยา

เมื่อวันที่  19 มีนาคม  2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน แซท ซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี สาขาพัทยา

จัดงาน " สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย "

2015-03-19
เปิดอ่านแล้ว : 551