Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดอยุธยา

เมื่อวันที่  3 มีนาคม  2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน ดีดีดาวเทียม จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-03
เปิดอ่านแล้ว : 253