Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน เฮงมี จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-17
เปิดอ่านแล้ว : 584