Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2558 บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้าน อีสานดาวเทียม จัดงาน  "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย"

2015-03-07
เปิดอ่านแล้ว : 124