Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ ร้านสุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรม ร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี

2015-08-29
เปิดอ่านแล้ว : 289