Events

Zynek สวัสดีปีใหม่ 2557 ทั่วประเทศ

        Zynek สวัสดีปีใหม่ 2558 ตระเวนมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ดีลเลอร์ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ
โดยทำต่อเนื่องกันมาทุกปี นอกจากจะได้พบตัวแทนผู้แทนจำหน่ายแล้วยังได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็น
เพื่อรับคำแนะนำที่มีประโยชน์นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา...

2015-01-01
เปิดอ่านแล้ว : 292