Events

งานสัมมนา กลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ หจก.กิตติธัชมิเลนเนียม

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรม กรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

 

2015-09-12
เปิดอ่านแล้ว : 666