Events

งานสัมมนากลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ ร้านระเบียงสบาย จังหวัดปราจีนบุรี

2015-09-19
เปิดอ่านแล้ว : 640