Events

งานสัมมนากลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ อุบลแซทคอม

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ แอ๊บเปิ้ล ริเวอร์วิว จังหวัดอุบลราชธานี

2015-10-10
เปิดอ่านแล้ว : 162