Events

งานสัมมนากลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดเลย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ เมืองเลยแซท

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ โรงแรมใบบุญเพลส จังหวัดเลย

2015-11-07
เปิดอ่านแล้ว : 292