Events

Top Dealers Japan

        บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดโปรโมชั่นท่องเที่ยวสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2558 เมื่อวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2558 ได้พาตัวแทนจำหน่ายบินลัดฟ้าไปยัง ประเทศญี่ปุ่น ชมดินแดนแห่งอารยธรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศิลปะวัฒนธรรม อาทิเช่น 

        "หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ" เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอากาศที่รุนแรงของหิมะ "จวนผู้ว่า" เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่าซึ่งเป็นสิ่งปลูกแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงเหลือจนถึงปัจจุบัน "ถนนซันโนะมาจิ" ชมบ้านเรือนญี่ปุ่นเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี    ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยเอโดะและยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อยข้างสมบูรณ์ "สถาบันการจำลองอาหารญี่ปุ่น" ใช้สำหรับโชว์ในร้านอาหารต่าง     ณ โรงเรียนสอนการทำแบบจำลอง สนุกสนาน ได้ความรู้ ได้ลงมือทำตัวตัวเอง

       "ปราสาทนาโกย่า" ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1612 และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1959 ปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งของล่ำค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะอันงดงามรวมถึงปลาจิโฮโกะ 1 คู่ ลักษณะคล้ายปลาโลมา "สวนดวกไม้ นาบานาโนะ ซาโตะ" สวนดอกไม้ที่รวบรวมพันธุ์ดอกไม้ของประเทศญี่ปุ่น แต่ละฤดูก็จะจัดดอกไม้ออกไปตามฤดูกาล พิเศษสำหรับช่วงฤดูหนาวนี้จะได้ดิ่มด่ำบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ไปกับ อิลูมิเนชั่น หรือการตกแต่งประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีนับแสนดวง

       "เมืองเกียวโต" อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี "วัดคิโยมิสึ" (วัดน้ำใส) เป็นวัดโบราณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเกียวโตอายุกว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เชิญรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสายน้ำธรรมชาติอันบริสุทธิ์พร้อมคำอธิษฐาน "ตำหนักทอง" (คินคะคุจิ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นใหม่ในปี 1955 ของเดิมถูกวางเพลิงจากพระภิกษุรูปหนึ่งโดยเลียนแบบจากอาคารเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้นในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

       "ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ" ย่านที่มีแหล่งรวมร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า ที่สำคัญห้ามพลาดคือ ถ่ายรูปคู่กับตึกเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังของญี่ปุ่น "เมืองนารา" นมัสการ หลวงพ่อโตแห่งนารา(ไดบุทซึ) พระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดโทไดจิ เพื่อเป็นสิริมงคลและศาลาไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและเพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางดาวในสวนที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัด

       "รถไฟโทรอคโคะ" ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีสองข้างทาง "สวนไผ่ญี่ปุ่นอาราชิยาม่า" สัมผัสกับธรรมชาติของต้นไผ่ตลอดทางยาวกว่า 200 เมตร เพื่อเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศเป็นกันเอง อิ่มบุญอิ่มใจ ทางซายเนคขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

2015-11-12
เปิดอ่านแล้ว : 570