Events

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบรักษาความปลอดภัย ในอาคารครบวงจร

       เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซี.อาร์.พี.โปรซีเคียว จำกัด   ได้จัดโครงการดีๆเน้นการลงมือปฏิบัติจริง CCTV / FireAlarm / Access cotrol / กันขโมย  รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามรางวัลมากมาย ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด เชียงราย

2015-11-27
เปิดอ่านแล้ว : 635