กล้องวงจรปิด CCTV System, กล้องวงจรปิด AVTECH, กล้องวงจรปิด panasonic cctv, เลนส์กล้องวงจรปิด Evetar และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับกล้องวงจรปิด
 
introduce cctv
EVETAR
 Fixed Iris CS-Mount

 Item No.
  EVV13F0216
  EVV13F0416
EVV13F0616
Model
EVD0216F
EVD0416F
EVD0616F
Focal Length (mm)
2.1
4.0
6.0
Angle of View (HOR)
170
70.6
48.1
Aperture (F)
1.6
1.6
1.6
Mount
CS
CS
CS
Image Format (inch)
1/3"
1/3"
1/3"
M.O.D. (m)
0.2
0.1
0.1
Size (mm)
30 x 20.7
30 x 19.4
30 x 23.5
Weight (g)
55
55
55
Price
call
call
call
 
 Item No.
  EVV13F0816
  EVV13F1216
EVV13F1616
Model
EVD0216F
EVD1216F
EVD0616F
Focal Length (mm)
8.0
12.0
16.0
Angle of View (HOR)
33.4
28
18
Aperture (F)
1.6
1.6
1.6
Mount
CS
CS
CS
Image Format (inch)
1/3"
1/3"
1/3"
M.O.D. (m)
0.1
0.1
0.1
Size (mm)
30 x 27.2
30 x 13.1
30 x 14.5
Weight (g)
60
26
29
Price
call
call
call
 
 Vari-Focal Auto Iris DC Drive

 Item No.
  EVM13VD0358
  EVM13VD0615
EVM13VD0660
Model
EVD0358A
EVD0615A
EVD0660A
Focal Length (mm)
3.5 - 8.0
6.0 - 15
6.0 - 60
Angle of View (HOR)
106 - 43.2
48.1 -18.6
49.3 - 4.7
Aperture (F)
1.4 - 360
1.4 - 360
1.6 - 360
Mount
CS
CS
CS
Image Format (inch)
1/3"
1/3"
1/3"
M.O.D. (m)
0.1
0.1
0.2
Size (mm)
38 x 44 x 45.6
38 x 57.8 x 45.9
44 x 70.6
Weight (g)
100
135
50.6
Price
call
call
call
 
Untitled Document

EVD0358A

EVD0358A
Vari-Focal Auto Iris
3.5-8.0mm f1.6
1/3" DC Drive

--------------------------------------

EVD0660A

EVD0660A
Vari-Focal Auto Iris
6 - 60mm f1.6
1/3" DC Drive


-------------------------------------

EVD0416F

EVD0416F
Fixed Iris 4.0mm F1.6
1/3" CS-Mount

--------------------------------------
EVD0216F
Fixed Iris 2.1mm F1.6
1/3" CS-Mount


--------------------------------------
 
 
     
 
Untitled Document