ปีกิจกรรม

ภาพกิจกรรม: งานสัมมนากลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่: 21 ธันวาคม 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ สุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ ออฟฟิตร้านสุราษฎร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย


   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM