ปีกิจกรรม

ภาพกิจกรรม: Prosecure สวัสดีปีใหม่ 2560

วันที่: 22 ธันวาคม 2559

         โปรซีเคียว สวัสดีปีใหม่ 2560 ตระเวนมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่โปรซีเคียวทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ
โดยทำต่อเนื่องกันมาทุกปี นอกจากจะได้พบตัวแทนผู้แทนจำหน่ายแล้วยังได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็น
เพื่อรับคำแนะนำที่มีประโยชน์นำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา...


   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM