ปีกิจกรรม

ภาพกิจกรรม: Work Shopการติดตั้ง Brand Yale ให้กับกลุ่มลูกค้า Prosecure

วันที่: 2 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท Prosecure (สำนักงานใหญ่) ได้จัดทำ Work Shop สินค้า Digital Door Lock ภายใต้ Brand Yale ณ คลังสินค้าของทางบริษัทฯ ให้แก่ กลุ่มลูกค้า Prosecure แต่ละสาขา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการติดตั้งตัวสินค้ามากขึ้น


   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM