ปีกิจกรรม

ภาพกิจกรรม: งานสัมมนากลุ่มบ้านปลอดภัย ณ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่: 19 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ เอส พี เค แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส

จัดงาน "สัมมนากลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติโครงการบ้านปลอดภัย" ณ ร้านระเบียงสบาย จังหวัดปราจีนบุรี


   

 

เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox, Google Chrome | Thailand Web Stat Copyright @ 2008 - 2015 ZYNEKCCTV.COM