ยี่ห้อ : HONEYWELL

หมวดหมู่ : IP(1.3MP)

สินค้ารุ่น : CALIPDF-1A36P

ราคาสินค้า : 10,900