ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable

สินค้ารุ่น : PNA-621-I01

ราคาสินค้า : 1,700

- Addressable Single Input Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE