ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable

สินค้ารุ่น : PNA-621-IO02

ราคาสินค้า : 2,000

- Addressable Single Input/Output Module - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE