ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable Wireless

สินค้ารุ่น : PNA-6002-01W

ราคาสินค้า : 62,500

Control and indicating equipment,Addressable Wireless control and indicating equipment, 2-loop , Metal
-รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (Wireless Node)
-รองรับโซนเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 Loop เพิ่มได้มากถึง 6 Loop
-รองรับหมายเลขอุปกรณ์มากถึง 125 Address/Loop
-รองรับโซนเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน 2 โซน
-รองรับอุปกรณ์แจ้งเตือนมากถึง 10 อุปกรณ์/โซน
-รองรับแหล่งจ่ายไฟหลัก 220 VAC.
-รองรับแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 VDC.
-รองรับการเชื่อมต่อตู้ควบคุมย่อยมากถึง 16 ตู้
-รองรับสัญญาณขาออก(Output) ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับการเชื่อมต่อแผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
หน้าจอ LCD สำหรับตั้งค่า และแสดงสถานะ
-เก็บข้อมูลเหตุการณ์ได้ 3,000 เหตุการณ์