ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Addressable Wireless

สินค้ารุ่น : PNA-621-IO02

ราคาสินค้า : 2,000

Module, Addressable Single Input/Output Module
-รองรับสัญญาณขาเข้า (Input) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NO
-รองรับสัญญาณขาออก (Output) ของอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Contact NC/NO
-รองรับการระบุหมายเลขของอุปกรณ์ (Address Device)
-มีสถานะไฟ LED กระพริบบอกสถานการณ์ทำงาน
-รองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 17 - 30 VDC.