ยี่ห้อ : NUMENS

หมวดหมู่ : Residential

สินค้ารุ่น : MCP-260-001W

ราคาสินค้า : 1,200

Manual call points,10-year lithium battery, wireless interconnect
-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนใช้มือกด
-รองรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย มากถึง 500 เมตร (ในที่โล่ง)
-รองรับการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 3V. ชนิด Lithium Battery
-อุปกรณ์สามารถ Reset กลับมาใช้งานใหม่ได้