ยี่ห้อ : Honeywell MORLEY

หมวดหมู่ : Gate Barrier

สินค้ารุ่น : MI-FHSE-S2-IV

ราคาสินค้า : -กรุณาสอบถาม-

Thermal Sensors Detector,Class A1S: 58°C fixed temperature,Operating Voltage Range 15 to 32Vdc,61 x 102 mm (H x D)