ยี่ห้อ : INNEKT

หมวดหมู่ : TVI

สินค้ารุ่น : ZKTR1123

ราคาสินค้า : 1,750