ยี่ห้อ : INNEKT

หมวดหมู่ : Analog

สินค้ารุ่น : ZPD104B

ราคาสินค้า : 4,300